Түр хүлээнэ үү

Програм хөгжүүлэлт


Байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанд бүрэн нийцсэн програм хангамжийг тусгайлан загварчлан хөгжүүлнэ.

Систем интеграцчилал


Одоогийн болон ирээдүйд шинээр бий болох системийн уялдаа холбоог хангах системийн интеграцчилалыг хийнэ.

Цахим төлбөр тооцоо


Карт уншигч машин, цахим хэтэвч, төлбөр тооцооны шийдэл, урамшууллын системийг хөгжүүлнэ.


Хийсэн ажлууд.

Бид туршлагатай, чадварлаг баг