Түр хүлээнэ үү

Програм хөгжүүлэлт


Байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанд нийцсэн програм хангамжийн шийдлийг хөгжүүлж нэвтрүүлнэ.

Систем интеграцчилал


Бизнесийн уялдаа холбоог хангаж гуравдагч болон бусад дотоод системүүдтэй интеграцчилалыг хийнэ.

Засвар үйлчилгээ


Програм хангамж нэвтрүүлсэний дараах хэвийн ажиллагааг хангаж, шинэчлэл сайжруулалтыг хийж гүйцэтгэнэ.Хийсэн ажлууд.

Бид туршлагатай, чадварлаг баг

Удирдлагын мэдээллийн систем

ХААМ төсөл (ХХААХҮЯам, Дэлхийн банк), 2016 он

Өргөдөл гомдол, албан бичгийн систем

Дорнод аймаг ЗДТГ, 2016 он

Орон сууцны мэдээ мэдээлэл

Тэнхлэг Зууч ХХК, 2017 он

Нэгдсэн мэдээллийн сан

Хотын засаглал төсөл (НЗДТГ, Азийн сан), 2017 он

Дэлгүүр төлөвлөлтийн систем

CU Mongolia, 2018 он

Recruitment Management System

CU Mongolia, 2019 он

Вэб сайт, агуулга удирдлагын систем

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 2019 он

Өгөгдлийн шинжилгээ, бизнес анализ

Ухаалаг засаг төсөл (ЗГХЭГ, Дэлхийн банк), 2020 он

Киоск машины систем

Инвескор ББСБ, 2021 он